2022. aasta on kuulutatud raamatukogu teema-aastaks.

Raamatukogude teema-aasta jaotub nelja ossa: jaanuar – märts keskendume raamatukogule kui kogukonnakeskusele; aprill – juuni võtab raamatukogu fookusesse kui kirjandus- ja kultuurikeskuse; juuli – august on teemaks raamatukogu ratastel ja september – detsember mängime mõttega, milline võiks olla tuleviku raamatukogu.