Digioskuste algkoolitus “E-kodanik”

Põhja-Pärnumaa  Pärnu-Jaagupi haruraamatukogus  25. oktoobril kell  9:00-17:00.

’’E-Kodanik’’ koolituse raames õpitakse kasutama ID-kaarti, saadakse aimu Mobiil-ID võimalustest; digiallkirjastatakse dokumente, veel vaadatakse otsa erinevatele veebivahenditele nagu e-posti teenus, Google arvutus- ja tekstitöötlusprogrammid ning kaardirakendused.

Eraldi tähelepanu pööratakse Eesti.ee portaalile ja teenustele, mida riik oma kodanikele pakub paberivabaks asjaajamiseks.

Ka sotsiaalvõrgustikes suhtlemisest ja e-ohutusest ei vaadata mööda, selgeks saab, et internetiavarustes leitavasse teabesse peaks suhtume kriitiliselt ja mõistlik on oma kirjutises või pildid enne veebi laadimist üle vaadata.

Koolituse läbinu:

  • kasutab arvutit ja teisi nutiseadmeid (tahvelarvuti, nutitelefon jms) iseseisvalt algtasemel;
  • omab algteadmisi enam levinud arvuti riistvarast, tarkvarast (mh. vabavaralistest) ja failihaldusest;
  • teab ja oskab kasutada Eesti ID-kaarti avaliku- ja erasektori teenuste tarbimisel (sh riigiportaal www.eesti.ee);
  • on teadlik e-allkirja (mh. digiallkirja, mobiil-ID) olemusest;
  • teab küberruumi riske ja oskab neid vältida;
  • oskab internetist infot otsida (mh. riigi- ja KOV asutuste veebilehtedelt, www.eesti.ee; Riigi Teatajast jt);
  • oskab kasutada elektronposti sh.@eesti.ee meiliaadressi, www.eesti.ee rubriike „minu postkast“ ja „minu dokumendid“;
  • oskab kasutada enam levinud sotsiaalset tarkvara ja võrgustikke;
  • koostab ja vormindab iseseisvalt lihtsaid tekstidokumente;
  • koostab ja töötleb juhendi abil lihtsaid tabelarvutuse tabeleid

 

Eeldused osalemiseks: koolitusel osalejalt ei eeldata varasemat IT või arvutioskust

Sihtgrupp: oodatud on kõik need inimesed, kes näevad „E-Kodaniku“ koolituses võimalust saada uusi nippe ja oma arvutikasutus mugavamaks ning efektiivsemaks muuta Õppemeetodid: praktiline harjutus, iseseisev töö

 

Koolitus on tasuta, arvuti koolitaja poolt.

Projekt on ellu kutsutud Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi poolt.

 

Koolitusele    registreerimine  kuni    30.   septembrini  telefonil   5884  4686     või

e-postil raamatukogu@pparnumaa.ee.