Digioskuste algkoolitus “E-kodanik”

Põhja-Pärnumaa  Pärnu-Jaagupi haruraamatukogus  25. oktoobril kell  9:00-17:00.

’’E-Kodanik’’ koolituse raames õpitakse kasutama ID-kaarti, saadakse aimu Mobiil-ID võimalustest; digiallkirjastatakse dokumente, veel vaadatakse otsa erinevatele veebivahenditele nagu e-posti teenus, Google arvutus- ja tekstitöötlusprogrammid ning kaardirakendused.

Eraldi tähelepanu pööratakse Eesti.ee portaalile ja teenustele, mida riik oma kodanikele pakub paberivabaks asjaajamiseks.

Ka sotsiaalvõrgustikes suhtlemisest ja e-ohutusest ei vaadata mööda, selgeks saab, et internetiavarustes leitavasse teabesse peaks suhtume kriitiliselt ja mõistlik on oma kirjutises või pildid enne veebi laadimist üle vaadata.

Koolituse läbinu:

  • kasutab arvutit ja teisi nutiseadmeid (tahvelarvuti, nutitelefon jms) iseseisvalt algtasemel;
  • omab algteadmisi enam levinud arvuti riistvarast, tarkvarast (mh. vabavaralistest) ja failihaldusest;
  • teab ja oskab kasutada Eesti ID-kaarti avaliku- ja erasektori teenuste tarbimisel (sh riigiportaal www.eesti.ee);
  • on teadlik e-allkirja (mh. digiallkirja, mobiil-ID) olemusest;
  • teab küberruumi riske ja oskab neid vältida;
  • oskab internetist infot otsida (mh. riigi- ja KOV asutuste veebilehtedelt, www.eesti.ee; Riigi Teatajast jt);
  • oskab kasutada elektronposti sh.@eesti.ee meiliaadressi, www.eesti.ee rubriike „minu postkast“ ja „minu dokumendid“;
  • oskab kasutada enam levinud sotsiaalset tarkvara ja võrgustikke;
  • koostab ja vormindab iseseisvalt lihtsaid tekstidokumente;
  • koostab ja töötleb juhendi abil lihtsaid tabelarvutuse tabeleid

 

Eeldused osalemiseks: koolitusel osalejalt ei eeldata varasemat IT või arvutioskust

Sihtgrupp: oodatud on kõik need inimesed, kes näevad „E-Kodaniku“ koolituses võimalust saada uusi nippe ja oma arvutikasutus mugavamaks ning efektiivsemaks muuta Õppemeetodid: praktiline harjutus, iseseisev töö

 

Koolitus on tasuta, arvuti koolitaja poolt.

Projekt on ellu kutsutud Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi poolt.

 

Koolitusele    registreerimine  kuni    30.   septembrini  telefonil   5884  4686     või

e-postil raamatukogu@pparnumaa.ee.

 

 

Oktoobris on raamatukogupäevad.

Toimub juba 26. ettelugemise päev „Heal meelel ja ilusal keelel“

Loe lapsele! Laps loeb!

Igaõhtune lastele unejutu lugemine on tore peretraditsioon, mis paneb punkti tegusale päevale ja annab alguse ilusatele unenägudele. See on vahva ja sisukas koosolemine – väärt aeg, mida veeta koos juba päris pisikeste lastega, mil ema-isa rahustav hääl loob turvatunde ning laps saab nautida vanemate tähelepanu. Aga mitte ainult. Just ettelugemisest saab alguse lapse side raamatuga, tema lugemishuvi ning tee iselugemiseni. Koos lugemine rikastab sõnavara, õpetab kuulama ning arendab loovust ja fantaasiat.

Ettelugemist ületähtsustada pole võimalik, see ongi tähtis.
Loe lapsele! Laps loeb!