Käitumisjuhend raamatukogu külastamisel

Alates 26.augustist on kaitsemaski kandmine või suu ja nina katmine kohustuslik raamatukogu nendes avalikes siseruumides, kus tervisetõendi kontrollimise kohustust ei ole. Maske tuleb kanda kõigis nendes raamatukogu avalikuks kasutamiseks mõeldud ruumides, kuhu on võimalik siseneda igal soovijal ja kus liigub palju inimesi, kes üksteisega igapäevaselt kokku ei puutu.

Endiselt ei laiene maskikandmise kohustus alla 12-aastastele lastele või inimestele, kelle jaoks on kaitsemaski kandmine tervislikel põhjustel või muudel olulistel põhjustel ebamõistlik.

Alates 26. augustist peavad siseruumides toimuvate ürituste ja tegevuste korral (sportimisel, treenimisel, noorsootöös, huvitegevuses ja -hariduses, täienduskoolituses ja täiendõppes; spordivõistlustel ning spordi- ja liikumisüritustel; avalikel koosolekutel ja üritustel, sealhulgas teatris, kinos, kontserdil, konverentsil; muuseumites ja näitusasutustes; meelelahutusteenustel; toitlustusettevõtetes kohapeal söömisel-joomisel) kliendid ning osavõtjad (v.a alla 18-aastased ja erivajadusega inimesed) esitama COVID-19 vaktsineerimise, läbipõdemise või negatiivse testi kohta tervisetõendi. Alates 26. augustist palume raamatukogu siseruumides kanda maski ja ürituste ning tegevuste külastamisel olema külastajatel valmis esitama COVID-19 vaktsineerimise, läbipõdemise või negatiivse testi kohta tervisetõendit.

Alates 26.augustist on kaitsemaski kandmine või suu ja nina katmine kohustuslik raamatukogu nendes avalikes siseruumides, kus tervisetõendi kontrollimise kohustust ei ole. Maske tuleb kanda kõigis nendes raamatukogu avalikuks kasutamiseks mõeldud ruumides, kuhu on võimalik siseneda igal soovijal ja kus liigub palju inimesi, kes üksteisega igapäevaselt kokku ei puutu.

1. märtsist kehtima hakkava kultuuriministeeriumi juhend raamatukogudele.

Raamatukogusid puudutavad peamised muudatused:

*    Lugemissaalide külastamine ainult hädavajadusel.

*    Siseruumis lubatud ette tellitud väljaannete laenutus ja tagastamine.

*    Avariiulite kasutamine ei ole lubatu
*  2 + 2 reeglit (st koos võivad viibida ja liikuda kuni kaks isikut, hoides
teistega vähemalt kahemeetrist vahemaad) peab hakkama järgima ka õues.
 • Lubatud on veebiteenuste osutamine;
 • Lubatud on päringutele veebis, e-posti ja telefoni teel vastamine.